Các cơ sở sản xuất mới hiện đang hoạt động!

November 18, 2022
tin tức mới nhất của công ty về Các cơ sở sản xuất mới hiện đang hoạt động!

Nhà máy OUCO gần đây đã mua một máy cắt laser CNC dạng tấm.Quá trình cắt có độ chính xác cao làm cho các cạnh của tấm thiết bị của chúng tôi gọn gàng và mịn màng.Bây giờ đội hàn của chúng tôi được hỗ trợ mạnh mẽ hơn!

tin tức mới nhất của công ty về Các cơ sở sản xuất mới hiện đang hoạt động!  0

tin tức mới nhất của công ty về Các cơ sở sản xuất mới hiện đang hoạt động!  1