OUCO đã vận chuyển hai bộ cần cẩu hàng hải Knuckle Boom đến Ấn Độ

November 3, 2020
tin tức mới nhất của công ty về OUCO đã vận chuyển hai bộ cần cẩu hàng hải Knuckle Boom đến Ấn Độ

Ngày 2/11, OUCO đã hoàn thành việc thử tải cho hai bộ cẩu trục 0,6t8m và kết quả thử nghiệm đạt kết quả tốt.Cả hai cần cẩu sẽ được chuyển đến Ấn Độ để phục vụ tàu.

 

A1_

0.6T8M_