OUCO lại vận chuyển phễu sinh thái lốc xoáy mới được chế tạo sang Nhật Bản

January 14, 2021
tin tức mới nhất của công ty về OUCO lại vận chuyển phễu sinh thái lốc xoáy mới được chế tạo sang Nhật Bản

Vào ngày 7 tháng 1 năm 2021, ngay đầu năm mới, OUCO đã hoàn thành hai chiếc Eco Hoppers hoàn toàn mới và thu xếp vận chuyển đến Nhật Bản.Loại lốc xoáy của Eco Hopper phổ biến trong các lĩnh vực xếp dỡ cảng.

 

tin tức mới nhất của công ty về OUCO lại vận chuyển phễu sinh thái lốc xoáy mới được chế tạo sang Nhật Bản  0

 

tin tức mới nhất của công ty về OUCO lại vận chuyển phễu sinh thái lốc xoáy mới được chế tạo sang Nhật Bản  1

 

tin tức mới nhất của công ty về OUCO lại vận chuyển phễu sinh thái lốc xoáy mới được chế tạo sang Nhật Bản  2