Cần cẩu biển OUCO 4T2.6M Stiff Boom đã được lắp đặt và thử nghiệm tốt trên tàu

November 1, 2019
tin tức mới nhất của công ty về Cần cẩu biển OUCO 4T2.6M Stiff Boom đã được lắp đặt và thử nghiệm tốt trên tàu

Trong 2 tháng sản xuất và được chứng nhận bởi CCS.

Cần cẩu mới của OUCO - Cần cẩu biển cần cẩu cứng 4T2.6M đã được lắp đặt và thử nghiệm tốt tại tàu của khách hàng vào ngày 25. Tháng 10 năm 2019