Gầu lấy cơ khí và điều khiển từ xa mới được vận chuyển đến Nhật Bản

August 20, 2020
tin tức mới nhất của công ty về Gầu lấy cơ khí và điều khiển từ xa mới được vận chuyển đến Nhật Bản

Ngày 19/8/2020 OUCO đã hoàn thành thử tải và kiểm tra chức năng của hai bộ gầu ngoạm tại cảng OUCO, một bộ là loại cơ khí 3CBM, bộ còn lại là loại 4CBM điều khiển từ xa, sau khi kiểm tra thành công đã xuất xưởng cả hai loại gầu ngoạm sang Nhật Bản.

tin tức mới nhất của công ty về Gầu lấy cơ khí và điều khiển từ xa mới được vận chuyển đến Nhật Bản  0

tin tức mới nhất của công ty về Gầu lấy cơ khí và điều khiển từ xa mới được vận chuyển đến Nhật Bản  1

tin tức mới nhất của công ty về Gầu lấy cơ khí và điều khiển từ xa mới được vận chuyển đến Nhật Bản  2