Khách hàng Ấn Độ đã đến thăm nhà máy OUCO cho dự án cẩu cảng

March 18, 2019
tin tức mới nhất của công ty về Khách hàng Ấn Độ đã đến thăm nhà máy OUCO cho dự án cẩu cảng

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2019, các khách hàng Ấn Độ đã đến thăm nhà máy của chúng tôi cho dự án cẩu cảng.Họ đánh giá cao trang thiết bị của nhà máy và đánh giá cao trình độ kỹ thuật của công nhân và mong muốn được hợp tác trong các dự án liên quan.

 

tin tức mới nhất của công ty về Khách hàng Ấn Độ đã đến thăm nhà máy OUCO cho dự án cẩu cảng  0

tin tức mới nhất của công ty về Khách hàng Ấn Độ đã đến thăm nhà máy OUCO cho dự án cẩu cảng  1

tin tức mới nhất của công ty về Khách hàng Ấn Độ đã đến thăm nhà máy OUCO cho dự án cẩu cảng  2