Khách hàng Nhật Bản và máy móc OUCO đã đạt được tiến bộ lớn trong dự án Eco Hopper

June 8, 2018
tin tức mới nhất của công ty về Khách hàng Nhật Bản và máy móc OUCO đã đạt được tiến bộ lớn trong dự án Eco Hopper

Vào ngày 5 tháng 6 năm 2018. Trong ba ngày thăm và thảo luận với nhà máy và các nhà cung cấp của OUCO, OUCO đã cung cấp cho các khách hàng Nhật Bản những giải pháp tốt nhất cho dự án phễu sinh thái và chắc chắn sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn cao của luật bảo vệ môi trường tại Nhật Bản.

Hiện nhóm OUCO đang tăng tốc hoàn toàn với việc sắp xếp và sẽ bắt đầu chế tạo trong thời gian sớm nhất.

 

 

tin tức mới nhất của công ty về Khách hàng Nhật Bản và máy móc OUCO đã đạt được tiến bộ lớn trong dự án Eco Hopper  0

tin tức mới nhất của công ty về Khách hàng Nhật Bản và máy móc OUCO đã đạt được tiến bộ lớn trong dự án Eco Hopper  1


2.jpg